2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

2.3.3. Intenzitás és szenzitivitás egy életen át

2.3.3.1. Intenzitás és szenzitivitás

Az intenzitás és szenzitivitás a tehetségesek személyiségének már gyermekkortól kezdve meghatározó szocioemocionális jellemzői. Dabrowski túlingerlékenységnek nevezi ezeket, és öt területet különböztet meg.

Főbb jellemzők (Piechowski, 2013):

Pszichomotoros: intenzív fizikai tevékenység, fáradhatatlanság, megnövekedett kapacitás az aktivitásra, energikusság. Gyors beszéd, cselekvésre késztető feszültség érzése, versengés.

Érzéki: megnövekedett kifinomultság és fogékonyság az érzéki tapasztalatok terén. A látásból, hallásból, tapintásból, ízlelésből származó érzékletek fokozott átélése, fokozott fogékonyság az esztétikum iránt. A logikus, morális gondolkodásba és az introspekcióba való belefeledkezés.

Érzelmi: felfokozott érzések és érzelmek, mások érzelmeivel való azonosulás, az emóciók erős testi kifejeződése (szomatizáció), az érzelmek erős kifejezésre juttatása, igen mély kötődések és elköteleződések kialakításának képessége.

Intellektuális: az elme felfokozott aktivitása, reflektív gondolkodás, a tudás és megértés vágya. Kíváncsiság és koncentráció, képesség a tartós intellektuális kihívást igénylő feladatok végzésére. A problémák és a problémamegoldás iránt érzett szenvedély, az igazság keresése.

Képzeleti: élénk képzelőerő, gazdag képi asszociációk, álmokban és fantáziákban való elmerülés, feltalálásra való képesség, részletes vizualizációra való képesség. Animista és mágikus gondolkodás. Az unalom rossz tolerálása (bővebben: Harmatiné Olajos és Pataky, 2014b).

A fenti jellemzők mind hozzájárulnak a tehetség megnyilvánulásához és fejlődéséhez, ugyanakkor fontos tudni, hogy ezek nemcsak katalizáló sajátosságok, de veszélyforrások is. Támogató hatásúak abban az értelemben, hogy a túlingerlékenység egy vagy több területével is rendelkező tehetségek más minőségű tapasztalatokra tesznek szert, és a túlingerlékenység különböző területei részét képezik a későbbiekben tárgyalásra kerülő fejlődési potenciálnak. Ugyanakkor nem nehéz belátni, hogy a megnövekedett tudatosság, érzékenység és felfokozott válaszreakciók életvezetési és mentálhigiénés problémákhoz vezethetnek, számos intra- és interperszonális konfliktust generálhatnak. A teljesség igénye nélkül említve néhányat: az érzelmi túlingerlékenységhez kapcsolódóan megjelenhetnek komoly szorongások, egzisztenciális depresszió – már gyermekkorban (!), de helytelen stressz- és érzelemkezelés, illetve a kóros (maladaptív) perfekcionizmus különböző típusai, a kiégés tünetei (részletesen: Harmatiné Olajos, 2011, Harmatiné Olajos és Pataky, 2014).