3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Bár a tehetséggondozás elsődleges helye az iskola, nem kétséges, hogy ennél jóval korábbi hatások, az anya (gondozó)–gyermek, apa–gyermek minősége, általában a „szülői ház” meghatározó jelentőségű a genetikai tényezők mellett. Az egyedfejlődés során egyre fontosabbá válnak a kortársi hatások, míg a tehetséggondozás meghatározó szereplője a pedagógus. A komplex tehetséggondozó programok további résztvevői (mentor, pszichológus, tutor stb.) a tehetséggondozás speciális funkcióit látják el, együttműködésük egy tehetségbarát társadalmi környezetben tud igazán kibontakozni, melynek munkamódjai a konzultáció, esetmegbeszélés. A komplex programok számos formája ismert, iskolán belüli és iskolán kívüli programok (pl. nyári táborok, versenyek stb.). A művészeti tevékenységek, a tágabb értelemben vett alkotás, kreativitás az adott tehetségterületen túl a személyiség fejlődésének kiváló lehetősége. A tapasztalatok megosztására jó alkalmat teremt a tehetségpontok hálózata. A komplex tehetségfejlesztő programok eminens hazai példája az Arany János Tehetséggondozó Program.