2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.4. Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás

Dávid Mária

A tehetség kibontakozása hosszú ideig tartó folyamat. Többször is előfordulhat olyan helyzet, amelyben a tehetséges fiatal, a szülei vagy épp a vele foglalkozó pedagógusok támogatásra szorulnak, szívesen kérnének tanácsot valakitől. A tanácsadás olyan professzió, amely általában egy bizonyos területre specializálódik (pl. gazdasági, jogi, életvezetési, tanulási, pályaválasztási, nevelési, krízis- stb. tanácsadás), és ezek sorában jelenik meg a tehetségsegítő tanácsadás, mint a sokféle tanácsadási terület egyik speciális iránya (Ritoók, 2013). A segítő szakmák, így a tanácsadás is különböző mélységű beavatkozási szinteken képesek támogatást nyújtani a tanácskérőknek életproblémáik megoldása érdekében. Tanácsadói szerepben leggyakrabban a pszichológusok jelennek meg, de más szakterületek, így a pedagógia képviselői is gyakorolhatják ezt a hivatást, kellő felkészítést követően. A pedagógiai tanácsadás lényege az, hogy olyan problémahelyzetekben tudja elősegíteni a megoldási alternatívák megtalálását, amelyek a pedagógusok kompetenciakörébe tartoznak. Nem direkt tanácsok adásáról van szó, hanem a tanácskérő intrapszichés munkájának segítéséről, annak érdekében, hogy egyedi, a tanácskérőhöz illeszkedő megoldás, elkötelezett döntés születhessen. A fejezet célja olyan ismeretek nyújtása, melyek révén a tehetséggondozó pedagógusok az aktuális problémahelyzetek kezelésében tudják segíteni tanítványaikat, azok szüleit vagy a tehetséggondozásba bevont olyan pedagógus kollégáikat, akik a tehetséggondozás területén még nem képzettek. A fejezet kitér az egyéni tanácsadás feladataira és a csoportos beszélgetések, foglalkozások vezetésére egyaránt.

Kulcsszavak: pedagógiai tanácsadás, segítő beszélgetés