2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.1. Gazdagítás, dúsítás

2.5.1.2. A gazdagítás gyakorlati eszköztára a fejlesztési folyamatban

2.5.1.2.2. A kritikai gondolkodás fejlesztése mint gazdagítási módszer

Ennis (1985, 45.) a kritikai gondolkodást úgy definiálta, mint „reflektív és ésszerű gondolkodás, amely annak eldöntésére összpontosít, hogy mit higgyünk és mit tegyünk”. Az ezáltal a definíció által lefedett tevékenységek közé tartozik a hipotézisek, kérdések, alternatívák és tervek megfogalmazása a kísérletekhez. Ennis (1985), valamint Norris és Ennis (1989) körvonalazta a kritikai gondolkodási készségek egy struktúráját, a következő három nagy kategóriába sorolva ezeket:

(1) Meghatároz és tisztáz:

Azonosítja a központi kérdéseket és problémákat.

Azonosítja a konklúziókat.

Azonosítja az okokat.

Azonosítja egy adott szituációban a megfelelő kérdéseket.

Azonosítja a feltételezéseket.

(2) Megítéli az információt:

Megállapítja a források és megfigyelések hitelességét.

Megállapítja a relevanciát.