3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

Dávid Mária–Polonkai Mária

A tehetség kibontakozása időigényes folyamat, melynek során a gyermek fejlesztésébe a család mellett sok szakember vagy akár laikus tehetségsegítő is bekapcsolódhat. Elég gyakori azonban, hogy ezek a tehetségfejlesztő szakemberek nem vagy csak keveset tudnak egymás munkájáról, a gyermek/fiatal tehetségének kibontakoztatása érdekében tervezett tevékenységeikről nem tájékoztatják egymást. Így könnyen előfordulhat, hogy bizonyos tevékenységek duplikálódnak, míg más, szükséges fejlesztések elmaradnak a kommunikáció hiánya miatt. A könyv eme fejezetében a komplex tehetséggondozó programokban részt vevő szakemberek szerepeinek differenciálására és feladatainak leírására törekszünk. Vázoljuk a tehetségbarát társadalom jellemzőit, bemutatjuk a tehetséggondozás intézményrendszerét, a tehetségsegítő szakemberek (pedagógusok, pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, mentorok, tutorok, tanácsadók, szponzorok) szerepeit és kompetenciáit a tehetséggondozásban. Bemutatjuk az interprofesszionális együttműködések jelentőségét és az esetmegbeszélés szerepét a tehetség kibontakoztatásában. Fejezetünk fő célja a figyelem ráirányítása az intézményi, interdiszciplináris és társadalmi együttműködések fontosságára a tehetséggondozás során.

Kulcsszavak: tehetségbarát társadalom, mentor, tutor, tehetség-tanácsadó, interprofesszionális együttműködés, esetmegbeszélés