3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái és kompetenciahatárai

3.2.2.3. Fejlesztőpedagógusok a tehetséggondozás szolgálatában

A fejlesztőpedagógusok szerepe a kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása esetében kiemelkedő, de fontos szerepük lehet a tehetség gyenge oldalának fejlesztésében minden esetben.

A fejlesztőpedagógiai beavatkozást indokolttá tevő leggyakoribb fejlesztési célok lehetnek:

prevenciós fejlesztő programok,

iskolára előkészítő komplex képességfejlesztés,

kognitív funkciók (észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése,

részképesség-problémák korrekciója,

tanulási nehézségek, írás, olvasás, számolás terén mutatkozó jelentős elmaradás csökkentése,

mozgásfejlesztések,

beszédkészség, beszédértés, beszédészlelés, szókincs, anyanyelvi készségek, olvasás, szövegértés, íráskészség fejlesztése (Király és mtsai 2015).