4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.2. a határon túli Tehetségsegítés gyakorlata

Gajda Attila

A magyar oktatás, a magyar tehetséggondozás feltérképezése nem lehetséges csupán a magyarországi történések, tapasztalatok elemzésének figyelembevételével. A 100 évvel ezelőtti trianoni döntés után Magyarország határai összeszűkültek, és szinte minden szomszédos országban jelentős magyar közösség maradt. Ezek a szomszédos országok részben vagy egészében az Osztrák–Magyar Monarchia részei voltak. Önállósodva bizonyos intézményi rendszereik megmaradtak, de jelentősen átalakultak. E fejezet megpróbálja összegyűjteni a külhoni tehetséggondozásban tapasztalható hasonlóságokat és különbségeket. A környező országok sikereiből, jó példáiból számtalan pozitív tapasztalat meríthető, hasznosítható, ezekre próbálunk rávilágítani. Közhely, de a világ szinte minden részén élnek magyarok (kisebb-nagyobb közösségekben). Több helyütt magyar nyelvű oktatás is folyik. Témánk szempontjából ez sem lehet elhanyagolható terület, de ezt csupán érintőlegesen tudjuk taglalni. Napjaink migrációs tendenciáinak, hatásainak vizsgálata viszont megkerülhetetlen. Számtalan tehetséges magyar fiatal próbál szerencsét a világ legjobb egyetemein. A magyarság szempontjából cseppet sem lényegtelen, hogy ezeknek a fiataloknak mi lesz a sorsuk.

Az egyes alfejezetek, földrajzi területek taglalása ugyanazon szempontrendszer szerint történik. Megvizsgáljuk az adott ország jellegzetességeit, majd szűkítjük a kört a magyar közösségek tehetséggondozó tevékenységeire, egy-egy kiemelkedő példát kiemelve.

Kulcsszavak: határontúli területek, tehetséggondozás, kisebbségi helyzet, kölcsönhatások