4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.3. A Nemzeti Tehetség Program

4.1.3.2. A Nemzeti Tehetség Program létrejötte, céljai, működése

Az AJTP kiváló gyakorlatának tapasztalatára alapozva, valamint a 2006-ban megalakult Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (és a Matehetsz) tagszervezeteinek, szakembereinek ösztönzésére, széles politikai konszenzussal 2008-ban fogadta el az Országgyűlés a Nemzeti Tehetség Programot.

A társadalmi egyetértés és a megfogalmazott szakmai szempontok alapján megszületett a 78/2008. (VI. 13.) Országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetség Program céljáról, majd ezt követően december 4-én a 126/2008. (XII. 4.) Országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről. A határozat kimondja, hogy „a tehetségek segítése nemzeti ügy”, rögzíti a széles körű társadalmi összefogás szükségességét, valamint a tehetségsegítés modern, komplex szemléletét tükröző alapelveket. A következő évben megszületett két további döntés is a program érdekében: a 152/2009. (VII. 23.) Kormányrendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról, valamint az 1119/2009. (VII. 23.) Kormányhatározat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről.

A program tehát egy tehetségbarát társadalom kialakítását tűzte célul, ennek érdekében átfogó társadalmi összefogást sürget, felsorolva a szükséges szereplőket, csoportokat, teendőket: a köznevelés és a felsőoktatás intézményei; állami–civil együttműködések, hálózatok, projektek terén; civilszervezetek és egyházak aktivitása; cégek, vállalatok segítő tevékenysége; magánszemélyek felajánlásai; szülők, szülői szervezetek bevonása; médiatámogatás stb.

Annak érdekében, hogy a Nemzeti Tehetség Program átfogó jellegét megértsük, érdemes áttekintenünk a 2008-as Országgyűlési határozatban megfogalmazott általános alapelveket:

hosszú távú szemlélet;

az értékőrzés elve;

a sokszínűség elve;

az esélyteremtés elve;

a folyamatosság és átjárhatóság elve;

a kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elve;