1. A HAZAI TEHETSÉGSEGÍTÉS TÖRTÉNETE, EREDMÉNYEI 1990-IG

Tóth László–Sarka Ferenc

Jelen írás az első széles idősávú összegzése a hazai tehetségtörténetnek. Géza fejedelemtől kezdve tárgyalja a tehetségsegítést a katolikus és református egyház támogatása mellett a gazdag főurak patrónusi munkáján át az állam szerepvállalásáig az egyes korok néhány kiváló személyisége életének felvillantásával. Szó esik a tehetségsegítés tudományos megalapozásáról és az ebből fakadó gyakorlati kezdeményezésekről is. A tanulmányt a második világháború utáni ellentmondásos kor tehetségvonatkozású bemutatása zárja.