2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.3. A tehetségígéretek fejlődésének általános jellemzői, kiemelten az alulteljesítő és speciális bánásmódot igénylő más tehetségesek fejlődésének sajátosságai

Olajos Tímea

A tehetség fejlődési szemlélete alapján bemutatásra kerülnek azon alapelvek és jellemzők, melyek a tehetségfejlődés összetett folyamatában hangsúlyosan érvényesülnek. A korai tehetségjegyeken keresztül a felnőttkorig ismertetésre kerülnek a főbb karakterisztikumok. Az aszinkron fejlődés valamint a szocioemocionális jellemzők mellett a pozitív dezintegrációban rejlő fejlődési potenciálokon túl a speciális bánásmódot igénylő tehetségcsoportok (kétszeresen kivételes tehetségek, alulteljesítő tehetségek, kreatív tehetségek, tehetséges lányok) főbb fejlődési- és személyiségjellemzőire is kitér a fejezet.

Kulcsszavak: életútszemlélet, aszinkron fejlődés, intenzitás, pozitív dezintegráció, speciális tehetségcsoportok, tanulási zavar, ADHD, Asperger-szindróma