2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.1. A hatásvizsgálat elméleti hátterének körvonalazása

Elméleti alapvetésre az adott hatásvizsgálat módszertanának igazolásához mindenképpen szükség van. Nem nagy terjedelmű elméleti bevezetőről van szó, de a paradigma, a megközelítés, esetlegesen a módszertanhoz kapcsolódó főbb szakirodalmak felvázolása kitűnő keretet ad a hatásvizsgálatnak.