2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.5. A céloknak megfelelő adatgyűjtések elvégzése, statisztikai célú adatbázisok létrehozása

Az adatfelvétel értelemszerűen csak azután következhet be, miután a hatásvizsgálatot mérő szakembergárda kiválasztotta a vizsgálatban részt vevő személyeket és a konkrét vizsgálati módszereket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ki kell töltetni a kérdőíveket, le kell folytatni az interjúkat, fel kell venni a teszteket, stb. Az egyes vizsgálatokból kapott adatokat érdemes összegző táblázatokban rendszerezni oly módon, hogy az adatokból statisztikai számításokat lehessen végezni.