2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

2.8.4. A bemérő és hatásvizsgálatok összefüggései, a hatásvizsgálatok menete és tervezése

2.8.4.6. Adatok statisztikai elemzése, az eredmények feldolgozása, grafikus ábrázolása

A hatásvizsgálatból nyert adatokat oly módon kell összegezni, hogy az eredményeket részletesen, mégis lényegre törően mutassa be. A komplex tehetséggondozó program fő adatait a leíró statisztikák megjelenítik. Ilyen adatok lehetnek: pl. a programelemek száma, a programba bevont tanulók létszáma, életkori adatok, fiú-lány arány és így tovább. A programra vonatkozó tényszerű adatok leírása után a hatásvizsgálati eredmények ismertetésére és a statisztikai összefüggések megjelenítésére kell törekedni. A számszerű adatok mellett célszerű azokat grafikusan is megjeleníteni.