2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

Kézikönyvünk legnagyobb terjedelmű fejezete (28 alfejezet!) adja a tehetséggondozás „esszenciáját”. Részletesen bemutatja a tehetségelméleteket a kezdetektől napjainkig, kitér a mérés/mérhetőség kérdéseire, a fejlődés/fejleszthetőség feltételeire, a különböző szakterületi versenyek tehetséggondozásban betöltött szerepére. Alapos és könnyen alkalmazható útmutatót ad a fejlesztés módszereire (pl. gyorsítás, gazdagítás), tehetséggondozó programokra, a komplex programtervezés alapelveire és azok hatásvizsgálatának szempontjaira. A tehetséggondozás mindig személyre szóló, egyéni életutakkal, alkalmanként megtorpanásokkal. Napi tapasztalat lehet az alulteljesítés, az aszinkron fejlődés; a kétszeres kiválóság különböző formája. E területről is ajánlunk használható ismereteket. Itt kaptak helyet a gardneri intelligenciaterületek elemző, a tehetséggondozás napi gyakorlatát bemutató és segítő fejezetei is a matematikai tehetségtől a spirituális tehetségig. A tehetség-tanácsadás módszereinek bemutatása abban tud útmutatót adni, hogy a napi gyakorlatban melyik megoldást válasszuk egy-egy eset kapcsán.