2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.5. Tehetséggondozás a fizikatudományban

Dudics Pál–Kirsch Éva

Korunk diákjai a természettudományokat – köztük a fizikát – többnyire a „nem szeretem” kategóriába sorolják. Nem könnyű feladat tehát e szűkülő keresztmetszetből a fizikából tehetségeseket kiválasztani. Úgy gondoljuk, hogy a fizikából tehetséges tanulók speciális tehetségprofillal rendelkeznek, melynek elemei a következők lehetnek: tanulásban, gondolkodásban, matematikai képességekben, gyakorlati tevékenységben és eszközkészítésben tehetségesek. Ezek jelentkezhetnek egyenként is, de az igazi tehetség ezek integrációjában manifesztálódik.

A tehetségfejlesztés során az első lépés ezen részterületek alapján a tehetség felismerése, majd a különböző tehetségfejlesztő technikák segítségével a tehetségek kibontakoztatása. Ebben az alfejezetben arra vállalkozunk, hogy – ha csak vázlatosan és általánosan is – a fizikatudományban alkalmasnak ítélt tehetségazonosítási és fejlesztési módozatokat bemutassuk.

Több évtizedes középiskolai tanári, tényleges tehetségfejlesztő gyakorlatunk alapján az a meggyőződésünk, hogy az igazi tehetségfejlesztést a változatos problémák, feladatok megoldása jelenti. Ebben a fejezetben utalást teszünk ennek mikéntjére.

Kulcsszavak: intellektuális képesség, intelligenciaprofil, absztrakciós képesség, komplex látásmód, integrált gondolkodás, pszichomotoros képesség, konvergens gondolkodás, divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, flexibilis intuíció