2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.5. Tehetséggondozás a fizikatudományban

2.6.5.2. A tehetséges tanulók azonosítása és fejlesztése fizikából

2.6.5.2.4. A hétköznapok technikái

Egy magyarországi felmérés megállapította, hogy az iskolák tehetségkiválasztó gyakorlatában a komplex információgyűjtés, a tantárgytesztek és a tanulóképesség vizsgálata dominál, fele olyan gyakori a kreativitás, még kevesebb az intelligencia mérése, és csak elvétve fordul elő énkép- vagy tanulási stratégiák vizsgálata (Balogh és Koncz, 2008).

A megvalósítás formáit tekintve történhet:

az adott populáció szűrésével,

felvételi vizsgával,

meghallgatás, elbeszélgetés alkalmával,

jelentkezés útján,

szülői, tanári jelölés alapján.

A továbbiakban speciálisan a fizika tantárgy területére térünk át. A kirajzolódó lehetőségeket látva kézenfekvő, hogy a hétköznapi gyakorlatunkban elsősorban azokat az eszközöket és alkalmakat használjuk, melyek közvetlenül elérhetők.

A tehetségesek kiválasztására, azonosítására a konkrét szempontjaink a következők lehetnek:

a tanórán mutatott képességek,