4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

Ábrák jegyzéke

2.1.1. ábra. A Blau–Duncan-féle (1967) AOLE-modell

2.1.10. ábra. Heller hatékony tanítási környezet modellje (Heller, 2008, 96.)

2.1.11. ábra. Betts modelljének öt dimenziója (Betts, 1980)

2.1.12. ábra. Az akciotóp modell összetevői (Ziegler és mtsai, 2017, 18.)

2.1.13. ábra. Egy adott tehetségterület fejlődési pályája (Subotnik és mtsai, 2011, 34. nyomán egyszerűsítve)

2.1.2. ábra. Renzulli háromkörös tehetségmodellje (Renzulli, 1978)

2.1.3. ábra. Kreativitás – látens gátlás – pszichopatológia (Crabtree és Green, 2015)

2.1.4. ábra. A kreativitás rendszerelmélete Csíkszentmihályi (1999) elméletében

2.1.5. ábra. Mönks tehetségmodellje (Mönks és Ypenburg, 2011, 20.)

2.1.6. ábra. Tannenbaum csillagmodellje