4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.4. A Matehetsz szerepe a Nemzeti Tehetség Programban

Bajor Péter

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács operatív, jogi személyiségű ernyőszervezete. A magyar közoktatási és felsőoktatási hagyományokra, valamint a korszerű pedagógiai és pszichológiai kutatási eredményekre alapozva a Matehetsz körül összegyűlő szakemberek meghatározó közreműködést vállaltak a nemzeti összefogás szükségességét hirdető Nemzeti Tehetség Program elindításában és megvalósításában. A 2006-os megalakulása óta a tehetségsegítés terén emblematikus szervezetté váló közhasznú egyesület az egymást követő magyarországi kormányok részéről különleges bizalmat élvez. Az EU-támogatású kiemelt projektek és további tehetségsegítő programok megvalósításával jelentősen hozzájárult a Nemzeti Tehetség Program feladatainak megvalósulásához, a program iránti társadalmi bizalom megerősödéséhez, ezek által pedig a rendelkezésére álló elsődleges erőforrások nemzeti szintű – és nemzetközi – megsokszorozódásához, kiterjedéséhez.

Kulcsszavak:

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Matehetsz, NTP-pályázatok, Magyar Géniusz Program, TÁMOP, Tehetséghidak Program, Tehetségek Magyarországa Program, EFOP, Géniusz Könyvek, Tehetségek Szolgálatáért díj, felfedezettjeink, Tehetség nagykövet, Bonis Bona-díj, Budapesti Európai Tehetségközpont, Genius Loci-díj, Magyar Templeton Program, Európai Tehetségsegítő Hálózat, Tehetségház

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot (NTT, Tanács) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét (Matehetsz) 2006-ban alapító civil szervezetek aligha sejtették, hogy kezdeményezésük egy bő évtized múltán az ország határait átlépő, több kontinens országainak érdeklődését felkeltő, széles mozgalommá terebélyesedik. A Tanács és a Matehetsz jelentős eredményeket könyvelhet el a Kárpát-medencei magyar tehetséggondozás elméletének és gyakorlatának kidolgozásában, az Országgyűlés által 2008-ban konszenzussal elfogadott Nemzeti Tehetség Program megvalósításában, az európai tehetséggondozás fejlődésére gyakorolt hatásában.

Okkal merül fel a kérdés, mi a magyarázata e társadalmi kezdeményezés figyelemre méltó sikerének. A válasz valójában egyszerű: a mozgalomszerű kezdeményezés a legjobb emberi szándékokat mozdította meg – érdeklődő, tudásra nyitott gyermekeink, fiataljaink érdekében. Megszólította és aktivizálta azt az önzetlenséget, amely segíthet elgördíteni az akadályokat a tehetség fejlődése elől, amely ösztönzi a tudás megosztását, a tudományok, művészetek titkaiba való (féltékenységtől mentes) beavatást. Az eltelt évek bizonyították: az ifjú tehetségek sikereit eredményező elkötelezett munka a segítőkre is visszahat, javukra válik, lelkes örömet okoz. A feladatok, amelyekre a civil szervezetek szövetkeztek, korán elvezettek annak felismeréséhez, hogy az összefogás szándéka, a konstruktív attitűdök megerősödése jelentős teljesítményfokozó erő.

Az alapító szervezetek és az általuk segített oktatási intézmények már a 2006 előtti években is jelentős eredményeket értek el a korszerű tehetségfejlesztés terén, de a Tanács és a Matehetsz megalapításával, a hálózatos együttműködéssel a tehetségek felkarolásának a magyar társadalom egészét megmozdító új dimenziója jöhetett létre. A tehetségsegítés magyar modellje tehát nem pusztán a jövőre irányuló szakmai befektetés, hanem bátran állíthatjuk, hogy immár sikerrel vizsgázott együttműködési minta is. Köszönet illeti a pedagógusokat, szülőket, szakembereket, tisztségviselőket, mentorokat, munkatársakat, akik sokszor kitaposatlan, értetlenséggel körülvett ösvényen megindulva végezték a tehetséggondozás, a személyre szabott fejlesztés felelősségteljes munkáját, a tehetségsegítő programok, projektek megvalósítását.

Fontosnak tartjuk, hogy felsoroljuk azokat a társadalmi szervezeteket (az ezeket képviselő személyekkel együtt), amelyek (és akik) a Tanács és a Matehetsz alapító tagjai, szervezetei voltak 2006-ban.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapítói:

Bethlen Gábor Alapítvány (Nagyenyed) – Dvoracsek Ágoston