4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

4.1.2.1. Arany János Tehetséggondozó Program

4.1.2.1.1. Az AJTP céljai, tevékenysége, feladatai

A program kiemelt céljai:

(1) az esélyteremtés, vagyis a hátrányos szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek egyenlő esélyeket biztosító nevelési-oktatási és támogatási rendszer kialakítása,

(2) feltételek teremtése a versenyképes tudás megszerzéséhez,

(3) tehetséggondozás, személyiség és képességfejlesztés,

(4) a nevelés és oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének fejlesztése.

A program 5 évfolyamos, egy előkészítő/felzárkóztató és négy középiskolai év alatt valósítja meg céljait. A program tanulói mind kollégisták, egy iskolai osztály a kollégiumban – amennyiben arra lehetőség van – egy csoportot képez (OM közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjáról, 2006).