4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

Polonkai Mária

Az iskolai tehetségfejlesztési programok sokasodásával, a pedagógusok ismereteinek, módszertani kultúrájának fejlődésével párhuzamosan nem állt rendelkezésre az egész országot átfogó program, így az Oktatási Minisztérium 2000-ben útjára indította a tehetséggondozás egyik legmeghatározóbb és legrégebb óta működő programját, Arany János Tehetséggondozó Programot. A programba 5000 lakosnál kisebb településről érkező, általános iskolát végzett, jó képességű, kreatív, motivált tanulók kerülnek a nevelőtestület és a település önkormányzatának képviselőtestülete javaslatára. 2004-ben kidolgozásra és bevezetésre került az Arany János Kollégiumi program, 2007-ben pedig az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Program.

Az Arany János Programok (AJP) 2000-ben az Arany János Tehetséggondozó Programmal (AJTP) indultak a közoktatásban. Jelenleg azon ritka programok egyike a másik két programmal, amely – kormányokon átívelve – második évtizedének végén is működik, és jó gyakorlatainak terjesztésével, módszertanok átadásával a magyar közoktatás/köznevelés meghatározó elemévé vált. Az AJTP tapasztalataira épülve indult el 2004-ben az Arany János Kollégiumi Program (AJKP). A két program hasonlít egymásra, de amíg az AJTP-ben a fő hangsúly a tehetség segítése, a tehetséges tanulók képességeinek komplex és differenciált fejlesztése, az AJKP-ban erősebb a szociális támogatás rendszere, a programban a módszertan kiemelten koncentrál a felzárkóztatásra, a hátrányos helyzetre is az esélyegyenlőség kérdéskörére. 2007-ben jött létre az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Program (AJKSzP), melyben az elérendő cél a tanulók számára egy piacképes szakma megszerzése, szintén kollégiumi, szociális és hozzáadott érték támogatással.

A három program, az AJTP, az AJKP és az AJKSzP alkotja az Arany János Programokat. A programban részt vevő fiatalok erős támogatással, kiemelt figyelemmel, szociális segítségnyújtással elérhetik, hogy érettségi bizonyítvány szerezzenek, bekerüljenek a felsőoktatási intézményekbe, továbbtanulhassanak, valamint képesek legyenek egy szakmát megszerezni.

Mindhárom program kiemelt feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a személyiség- és képességfejlesztés, az egyéni fejlesztés, a pályaorientáció, a tanórán és tanórán kívüli különböző fejlesztőtevékenységek megszervezése és lebonyolítása (pl. belföldi és külföldi tanulmányutak, úszásoktatás, sítábor, gólyatábor stb.). Az AJP-ban részt vevő tanulók tantárgyi kulturális, sport- és művészeti versenyeken mérik össze tudásukat (pl. Művészeti Fesztivál, Irodalmi verseny, Vállalkozói verseny, Kolimpia, Tömörkény alkotói pályázat stb.). A tanárokat, kollégiumi nevelőtanárokat a célok és feladatok megvalósításában továbbképzések, konzultációk segítik.

Kulcsszavak: Arany János Programok, Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Program