4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

4.1.2.3. Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Program fő folyamatai, a folyamatok céljai, megvalósítandó tevékenységek

Az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Programban a cél az, hogy csökkentsék az intézményben a lemorzsolódást, a tanulóknak legalább 85%-a versenyképes szakmához jusson. A kollégiumi célok megvalósítása során a tanuló demokratizálódik, a tevékenységek gazdagodnak, segítséget nyújtanak nekik a munkába álláshoz.

Az Arany János Kollégium – Szakközépiskolai (Szakiskolai) Program fő folyamatai, a folyamatok célja, megvalósítandó tevékenységei az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 5. mellékletében foglaltaktól csak a 6. melléklet 3.7., 3.8., és 3.9. pontjában tér el.

„3.7. A tanulói mérés és értékelés folyamata

Cél: olyan folyamat kialakítása, amely során a tanulói teljesítmény mérése és értékelése a tanuló fejlesztését szolgálja.

A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés minden esetben szükséges valamennyi érintett partner számára. A kompetenciaalapú fejlesztés elengedhetetlen eszköze az egyéni képességek feltérképezése, a fejlesztési törekvések kiértékelése, sőt a fejlesztésben részt vevők bevonása az értékelés továbbfejlesztésének folyamatában. Ez biztosítja a fejlesztés számára minél inkább felhasználható, a fejlesztésben részt vevők számára érthető visszajelzéseket.

A tanuló értékelése, az értékelésről történő visszajelzés tevékenységei:

a/ mérőeszközök kiválasztása, kifejlesztése, adaptálása,

b/ az intézmény azonosított és megjelölt mérőeszközeinek használatával mérések elvégzése:

ba/ kulcskompetenciák és kognitív ismeretek egyéni, intézményi és országos standardokkal is összevethető mérése érdekében,

bb/ a tanuló szociális helyzetének felmérése érdekében,