2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.2. Azonosítás, mérés; versenyek. A fejlesztés módszerei; eltérő fejlődési életutak

A következő alfejezetek az egyéni és csoportos tehetségazonosítás módszereiről adnak részletes képet. A teljesítmény, produkció egyéni és társas jelentéssel bír: a versenyek egyedi lehetőségek a megélt siker/kudarc indukálta további erőfeszítésekre. Itt tárgyaljuk a tehetség kibontakozásának/fejlődésének meghatározó tényezőit, kitérünk a kettős különlegesség jelentésére, jelentőségére a tehetséggondozásban. Részletesen bemutatjuk a fejlesztés módszereit (pl. gyorsítás, gazdagítás, komplex programok). Eligazítást adunk a tehetség-tanácsadás módszertani alapelveiről, így pl. a tanácsadás szintjeiről. Végül pedig az egyes tehetségterületeken történő fejlesztés módszereit járjuk körbe.