2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.1. Az informatika kompetenciarendszere

21. századi kompetencia az életben való eligazodáshoz és aktív szerepvállaláshoz szükséges kompetenciák (képességek, ismeretek és attitűdök) együttes megnevezése (P21 Framework Def­initions, 2015), informatikai kompetenciát és olyan soft skills kompetenciákat foglal magában, mint például: felelősségvállalás, önállóság, hatékony, érthető kommunikáció, fejlett érvrendszer, rugalmasság és alkalmazkodóképesség, valamint digitális esztétika. Fogalmi hálóját (Gellén, 2018, 20.) a 2.6.12.1. ábra mutatja be.

2.6.12.1. ábra. A 21. századi kompetenciák fogalmi hálója

Az informatikai kompetencia digitális kompetencia és informatikai gondolkodás együttes birtoklását feltételezi. Jelen fejezetben a sokrétű szakirodalom alapján az informatikai kompetenciarendszer néhány elemét elemzem az informatikai tehetségek elhelyezése céljából.