2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

Fülöp Márta Marianna

A 21. századi fiatalok a digitális kultúrában élnek. Életük részévé vált a web- és mobiltechnológia. A számítógépet, a mobileszközöket és egyéb IKT-eszközöket egyaránt használják a tanuláshoz, a munkához, a kommunikációhoz és a szórakozáshoz.

A különböző szoftverek használatában egyidejűleg megjelenhet a szabálykövetéssel jellemezhető felhasználói szint és a kreativitást mozgósító tervezői, fejlesztői szint is. A két szint nem jelent minden esetben egymásra épülést. Míg a digitális írástudás már alapkövetelmény, addig egy ágazati szoftver alkalmazása fejlett informatikai gondolkodást, már-már informatikai tehetséget is kíván.

Ilyen módon összetett kérdés meghatározni, hogy mi az informatikai tehetség lényege, hol húzódik a felhasználói és a fejlesztői szint közötti határ, és kit nevezünk manapság informatikában tehetségesnek.

Ebből az indíttatásból jelen fejezet az informatikai tehetség fogalmát tágabb kontextusba helyezi. A 21. századi kompetenciákkal nyit, és elhelyezi benne az informatikai kompetenciát, amely egyaránt magában foglalja a digitális kompetenciát és az informatikai gondolkodást.

A különböző fogalmak és modellek bemutatását, kapcsolódásaik szemléltetését követően, a 2.6.12.2. alfejezet az informatikával történő tehetséggondozás témakörét bontja ki. Egyaránt bemutatásra kerülnek az informatikai tehetségek gondozásának, illetve az informatikával történő tehetséggondozásnak a szempontjai.

A 2.6.12.3. alfejezet az informatika és az egyénre szabott tanítás-tanulás, valamint az önszabályozó tanulás kapcsolatára világít rá, valamint arra, hogy az informatika hogyan nyújthat segítséget a tehetségvesztés csökkentésében, megakadályozásában.

Az utolsó alfejezetben pedig konkrét, informatikai jó gyakorlatok kaptak helyet. A bemutatott tehetségprogramok mindegyike tantermi, blended és online tanulási környezetben, különböző sajátosságokkal bíró célcsoport számára nyújt gazdagító témákat és fejlődési lehetőséget.

Kulcsszavak: digitális kompetencia, informatikai kompetencia, egyetemes tervezés, online keretrendszerek, egyénre szabott tanítás-tanulás, önszabályozó tanulás