2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.1. Az informatika kompetenciarendszere

2.6.12.1.2. Informatikai kompetenciák

Az informatikai gondolkodásról Gellén Barnabás (2018) kifejti, hogy „a 21. századi elvárásokhoz gyakran társított kognitív fogalom az informatikai gondolkodás, mely Wing (2010) szerint a következőképp határozható meg: az informatikai gondolkodás a problémák formalizálása és megoldása során keletkező gondolkodási folyamatok, melyek segítségével a megoldások olyan formát öltenek, hogy végrehajthatók információfeldolgozó egység (értsd: számítógép) által.” Wing (2006) munkájára hivatkozva kiemeli, hogy „az informatikai gondolkodás nem azt jelenti, hogy képesek vagyunk programozni egy számítógépet, hanem hogy a programozásra is jellemző, absztrakciós szinteken való gondolkodást valósítunk meg, miközben különböző módon értelmezzük és vizsgáljuk az adott problémát a számítógépes megoldás érdekében, majd megoldást is adunk a problémára.” (Wing, 2006)

Mivel az információszerzés és hatékony kezelése, a modellalkotás elképzelhetetlen absztrahálás és rendszerezés nélkül, ezért az informatikai gondolkodás alkomponensei összefüggésben és átfedésben vannak a digitális kompetenciákkal.

Zsakó László és Szlávi Péter Informatikai kompetenciák. Algoritmikus gondolkodás című tanulmányukban (Zsakó és Szlávi, 2010) az informatikai kompetenciák komponenseit az alábbiak szerint határozzák meg:

Algoritmikus gondolkodás: tevékenységsorozat-folyamatok tervezése.

Adatmodellezés: objektumok adatokkal való leírása.

A valós világ modellezése: a modellek jelenségek előrejelzésére is szolgálnak. Működtetésük komplex alkotó folyamat.

Problémamegoldás: a probléma elemzése, pontos megfogalmazása, a megoldás megtervezése, elkészítése és a megoldás kritikus értékelése.

Kommunikációs képesség: az intelligens eszközök teremtette újfajta kommunikációt körültekintően kell használni a tanulásban, a munkavégzésben, a kapcsolatteremtésben, kikapcsolódásban, az önképzésben, a pihenésben, a fejlődésben (Zsakó és Szlávi, 2010).

Alkalmazói képesség: a mindennapokban felmerülő problémák informatikai eszközökkel történő megoldásához ismerni kell az általános alkalmazásokat, funkcióikat, az azokhoz tartozó informatikai eszközöket és módszereket.

Csoportmunka és együttműködő képesség: csoportmunkát támogató informatikai eszközök használatának képessége; csoportmunka metodikájának ismerete.