1. A HAZAI TEHETSÉGSEGÍTÉS TÖRTÉNETE, EREDMÉNYEI 1990-IG

1.3. Tehetségsegítés a magyar felvilágosodás korában (1772–1800)

Bessenyei György Ágis tragédiája című művének megjelenésétől, 1772-től számítjuk a magyar felvilágosodás kezdetét. Ebben a korban már volt magyar egyetem, ennek ellenére a peregrináció, a külföldre járás nem szűnt meg, mivel sokan azt tartották, hogy igazán korszerű ismereteket csak külföldi egyetemeken lehet szerezni. A kor kétségkívül egyik legnagyobb hatású lépése az volt, hogy az állam beavatkozott az oktatásba, mégpedig minden szinten.