2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.1. Intelligencia és tehetség; tehetségmodellek

A következő két alfejezet (2.1.1., 2.1.2.) áttekintést ad a tehetségfogalom kialakulásáról, a tehetség összetevőiről. Részletesen foglalkozik az intelligencia – általában az értelmi képességek – és a tehetség kapcsolatával. Tárgyalja az általános vs. specifikus kognitív képességek különbségeit, majd egy „kognitív indexet” ajánl a hagyományos általános (g) intelligencia helyett. Bemutatja a klasszikus és újabb modelleket. Kitér az öröklés-környezet vitára, kreativitás/tehetség és a pszichopatológiai sérülékenység esetleges összefüggéseire.