2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

Demarcsek Zsuzsa

„A világ megismerése érzékszerveinken keresztül történik. A látás, hallás, ízlelés, szaglás mellett a tapintással, az érintéssel együtt a mozgás, a testhelyzet változtatásának érzékelése ad képet a világról. Az érzékelést bizonyos szerveink végzik el. Míg a látás, szaglás, ízlelés, hallás, tapintás a testen kívüli világról nyújt információkat, a kinesztetikus érzékelés, a sajátmozgás-érzékelés a testet belülről is kontroll alatt tartja, folyamatosan információkat szolgáltat a testrészek helyzetéről és viszonyáról. Az információk pedig fizikai változást idézhetnek elő.” (Demarcsek, 2012, 62.)

Fügedi János írja: „Általánosságban elmondhatjuk, mozgásunkról, mozdulatainkról hatalmas mennyiségű belső tudással rendelkezünk, ezért is tartotta Gardner a motoros vagy pszichomotoros készséget, mint az egyik legalapvetőbb és leggyakrabban használt emberi készséget, az emberi intelligencia egyik jelentős formájának, amit testi-kinesztetikus intelligenciaként tartott számon.” (Fügedi, 2006, 109.)

A Magyar Géniusz Program keretében elkészült Fogalomtár a tehetségpontok számára (Balogh, Mező és Kormos, 2011, 75.) a testi-kinesztetikus tehetségterülethez sorolja a sportprogramokat, a táncot és minden olyan tevékenységet, amely összefüggésben van a mozgáskultúrával, és amely a testi érzetekkel, a mozgásérzetekkel, a mozgás értékelésével és a mozgás tudatosításával foglalkozik.

A gardneri képességrendszert alapul véve, a testi kinesztetikus tehetségterületen belül a táncos tehetségek felismerésének és fejlesztésének bemutatása kapcsán támaszkodunk a szaktudományos elvekre, a táncot meghatározó tényezőkre, hivatkozunk kutatási eredményekre, majd röviden ismertetjük a táncos tehetségfejlesztés szempontjait és módszereit, végül a tehetséggondozó táncpedagógussal szembeni elvárásokra is kitérünk.

Kulcsszavak: adaptivitás, koreográfia, flow, koreutika, improvviso, procedurális tudás, incentív, propriocepció, intrinzik, reflektivitás, kinetográfia, rendszerszemlélet, kinesztetika, táncnotáció