2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.7. Nyelvi tehetség: anyanyelv, beszédtudomány, idegen nyelv

2.6.7.5. Tehetségazonosítás, gyakorlati feladatok az anyanyelvi tehetséggondozáshoz

2.6.7.5.1. Olvassunk, olvastassunk sokat!

Anélkül, hogy bármiféle népi közvélekedést emelnék piedesztálra, fenntartás nélkül javaslom: a tanulók olvassanak sokat, és mi magunk is olvassunk nekik meséket! Szépirodalmat és ponyvát, publicisztikát, ismeretterjesztőt, tudományost. Bármit, ami érdekelheti őket, hogy megismerkedjenek a nyelv stílusrétegeivel, bővítsék a szókincsüket, lássák, hogy a nyelv több színtéren is képes jól működni. Az olvasás segíti a gondolkodási kreativitást is. Idegtudományi kutatások is bizonyították, hogy olvasáskor nemcsak az olvasás képességét segítő agyi alaprendszereket hozzuk működésbe, hanem több agyi területet is összekapcsolunk (Csépe, 2006, 57.).