2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.8. A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata

Dávid Mária–Dávid Imre

A komplex tehetséggondozó programok összetettek, több elemből állnak, és nem laboratóriumi, hanem természetes körülmények között zajlanak. Ezért a gyermekeket érő hatások nemcsak a fejlesztő programból származnak, hanem a sok, egyébként is jelen lévő környezeti tényező (lakóhely, iskola, család, kortárscsoport stb.) között jelenik meg a fejlesztő program, a maga sajátosan tervezett hatásrendszerével. A hatásvizsgálatok lebonyolítása során ezért nagyfokú körültekintésre van szükség. Ügyelni kell arra, hogy a mérés azt célozza meg, amire a fejlesztő program irányult, és az eredmények értelmezése során figyelemmel kell lenni a tehetséges fiatal fejlődését befolyásoló egyéb háttértényezőkre is. „A komplex programok, fejlesztések hatásai általában hosszabb időtávon, számos egyéb tényező behatásával érvényesülnek, ráadásul számos esetben a fejlesztés eredményei, hatásai sem konkretizálhatók közvetlenül. A komplex programok hatásai társadalmi folyamatok bonyolult rendszerébe ágyazottan jelennek meg, a fejlesztések mögött rendszerint több, akár egymással összefüggő célrendszer is meghúzódik, vagyis a fejlesztési beavatkozások pontos hatásainak feltárása igen bonyolult feladat.” (Nikitscher és Széll, 2015, 6.) Mégis szükség van arra, hogy a komplex programok megvalósítói elemezzék tehetségfejlesztő tevékenységük hatásait, mert a hatásvizsgálatok „egyrészt visszajelzést adnak a megvalósult beavatkozás eredményeiről, sikerességéről, másrészt a tapasztalatok összegzésén, a tanulságok megfogalmazásán keresztül hatékonyan segítik a jövőbeli beavatkozások sikeres tervezését és megvalósítását.” (Sági és Széll, 2015, 8.)

A fejezet célja: Szakmai iránymutatást nyújtani a komplex tehetséggondozó programok hatékonyságvizsgálatának tervezéséhez, lebonyolításához és értékeléséhez. Rövid összefoglalót adni a hatásvizsgálatok lényegéről és a meglehetősen friss hazai szakirodalmak jegyzékével támogatni az érdeklődő pedagógusok további tájékozódását.

Kulcsszavak: eredményesség, hatékonyság, hatásvizsgálat