2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.13. A vezetői tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.13.1. A vezetői kompetenciáról

„Az igazi vezéregyéniségek érzelmeinket ragadják meg.”

(Goleman, Boyatzis és McKee, 2003)

A kompetencia olyan emberi tulajdonság (viselkedés), amelyre feltétlenül szükség van valamilyen munkakör (szakma, hivatás stb.) kiváló műveléséhez, az élet valamelyik területén elért sikerhez. Az ember társas lény, és a vezetői szerep ősidők óta kiemelkedően fontos az embercsoportok sikerében. Bizonytalan, gyorsan változó időkben ? mint amilyenben ma is élünk ? a káosz, a stagnálás, a szétszóródás legfőbb ellenszere a „jó vezető”, aki a csapatot, a szervezetet, a közösséget különleges teljesítményekre mozgósítja a jobb jövő érdekében.

Milyen a kiváló vezető? Sokan sokféle választ adtak erre a kérdésre, és ez természetes is, hiszen olyan sokféle vezetői szerep van: másfajta vezetőre van szükség a hadseregben és egy kutatócsoportban, egy futballcsapatban és egy zenekarban, a szervezet alsó, középső és felső szintjein, rövid és hosszú távon. Ebben a rövid összefoglalásban kevéssé tudunk kitérni ezekre a speciális esetekre, inkább az általánosságokra koncentrálunk, és a sok-sok vezetői kompetenciamodell közül is csak néhányat említünk.

Otto Klemp (2001) szerint az öt legfontosabb vezetői tulajdonság az értelmesség, az érzelmi intelligencia, a döntési képesség, a fejlődésre törekvés és az önismeret/önbecsülés. Viselkedés tekintetében a jó vezető erényei az iránymutatás, a befolyásolás, a kezdeményezés és a kapcsolatépítés.

Sok kutatás eredményei jelezték, hogy vannak inkább a feladatra és inkább az emberekre figyelő vezetők, de az igazán jó vezető a feladattal és az emberekkel egyaránt törődik.

Kouzes és Pozner (2012) széles körben használt modellje szerint a kiváló vezetők jellemzői, hogy modellként szolgálnak a többiek számára, képesek a jövőről kialakított elképzeléseikkel lelkesíteni az embereket, készek megragadni az újban rejlő lehetőségeket, kölcsönös bizalmat tudnak kiépíteni munkatársaikkal, ami fejleszti őket, megnyerik beosztottaik szívét (azzal, hogy elismerik teljesítményüket, megünneplik sikereiket).

A vezetői kompetencia definíciói általában hangsúlyozzák a többiek befolyásolására való képességet, illetve a befolyásolás mint viselkedésforma kifejlesztésének lehetőségét (potenciálját). A vezető irányít, megmondja a többieknek, mit kell tenniük, döntéseket hoz a csoport számára – és a 21. században mindezt gyorsan változó környezetben kell tennie, ezért készen kell állnia és kreatívan kell válaszolnia a váratlan kihívásokra. Sternberg (2007) szerint a tehetséges vezető kreatív, intelligens és bölcs.

Egy széles körű amerikai felmérés során az átlagnál gyorsabban fejlődő vállalatok vezetőit és szakembereit kérték meg, hogy idézzenek fel az elmúlt hónapokból egy eseményt, amikor a szervezet egy tagja kiváló vezetésről tett tanúbizonyságot (Russ-Eft és Brennan, 2001):

Mit tett az illető, ami kiváló vezetésre utalt?