2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.13. A vezetői tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.13.3. A vezetői kompetencia fejlesztése fiatalkorban

„Senki nem képes előttetek semmit fölfedni, csupán azt, ami tudásotok hajnalán, félálomban máris ott hever.”

(Gibran, 1992, 73.)

Anélkül, hogy ezen a ponton felvetnénk a tehetség öröklésének/fejleszthetőségének vitáját, úgy véljük, hogy a vezetői kompetencia kora gyermekkorban nagymértékben fejleszthető, és a vezetővé fejlődés egész életen át tartó tanulási folyamat (Komives és mtsai, 2011).

Gyerekek vezetői kompetenciájának fejlesztésével Amerikában is csupán 30-40 éve foglalkoznak rendszeresen. Felfigyeltek arra, hogy a vezetők gyerekkorukban általában sok figyelmet kaptak a szüleiktől (sokat beszéltek velük, meghallgatták őket, elismerték teljesítményeiket), szüleik nem várták el tőlük a feltétlen engedelmességet, de nem is védték őket minden szellőtől.

Az egyik első amerikai fejlesztő program, a Leadership Studies Program a Leadership Skill Inventory (Karnes, D’Ilio, 1988) segítségével azonosította a gyerekek vezetői erősségeit, és a kérdőív kézikönyve megfelelő egyéni és csoportos fejlesztőtevékenységeket is ajánlott. A kilencvenes években már népszerű könyvek segítettek a tanulóknak „vezetővé válni” (Tervezz meg egy PR-kampányt!, Interjúvolj meg egy helyi vezetőt!, stb.) (Karnes és Bean, 1995). A vezetővé válást elősegítő iskolai foglalkozások tanári kézikönyveiben a vezetői készséget fejlesztő gyakorlat mellett általában megtalálható valamilyen „mérőeszköz” (például az Everyday Leadership Skills & Attitudes – ELSA) (McGregor, 2015).

A tehetséges gyerekek fejlesztésére törekvő programok általában öt területre irányulnak. Ezek a kognitív, az érzelmi, a fizikai, az intuitív és a társasági területek, melyek közül a vezetői kompetencia az utóbbi része. A társas kompetenciák terén kitűnő gyerekekben erős az önmegvalósítás igénye és a társas létből adódó problémák felismerésének és megoldásának képessége. Társaiknál jobban foglalkoztatják őket az igazság, a jog és a szépség témakörébe tartozó kérdések.

A társas kompetenciák fejlesztésére irányuló programok három területre koncentrálnak:

Légy hatékony tagja a csoportodnak!

A fejlesztő programok e téren lehetőségeket teremtenek arra, hogy a tehetséges gyerekek minél többször részt vegyenek intellektuális szint, társadalmi háttér stb. szempontjából sokszínű csoportok tevékenységében, felismerjék a csoporttagok szerepét, hatását egymásra, tudatosan törekedjenek a hatékony kommunikációra.

Válj a csoportod vezetőjévé (amikor annak szüksége van rád)!