2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.10. Sporttehetség-gondozás holisztikus szemléletben

Orosz Róbert

A sporttehetség-elméletek és -modellek általában a versenysportbeli siker szemszögéből tekintenek a sportoló gyerekekre. A sporttehetséget leggyakrabban a teljesítménnyel, eredményességgel való összefüggésében határozzák meg a szakemberek. A sporttehetség – ilyen felfogásban – a sportban való sikeresség feltételére, jelenbeli indikátorára vagy jövőbeli előrejelzőjére utal. Egy másfajta, holisztikus megközelítésben a sportot és a tehetséget egyaránt a teljes személyiség kiteljesedését, egy teljesebb élet megélését elősegítő tényezőknek tartjuk. Így a tehetség kibontakozása vagy a sportbeli sikeresség nem a fejlesztési folyamat végső céljai, hanem eszközök és segítőtársak egy teljesebb létezés felé tartó úton. Az írás a sporttehetség-gondozásnak egy ilyenfajta, holisztikus szemléletét mutatja be. Kitér a holisztikus megközelítéssel együtt járó pedagógiai és pszichológiai szemléletekre. Bemutat egy holisztikus elméleti hátterű sporttehetség-pszichológiai kutatást. Továbbá áttekintést nyújt a Nemzeti Tehetségprogramban – a Matehetsz szervezésében vagy támogatásával – megvalósult komplex sporttehetség-gondozó programokról, illetve egyéb sporttehetség-gondozással kapcsolatos tevékenységekről. Végül a tudatosság és inspiráció szerepét hangsúlyozó rész irányt mutathat a jövő sporttehetség-gondozásának preferenciái felé.

Kulcsszavak: sporttehetség, holisztikus szemlélet, komplex sporttehetség-gondozó programok