2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.2. A zenei tehetség azonosításának lehetőségei, eszközei, pszichológiai szempontjai

2.6.8.2.1. Zenei adottságtesztek

A legelső standardizált zenei teszt elkészítője Carl Seashore (1919) volt, amely a zenei tehetség vizsgálatát tűzte ki célul. Hat altesztje a hangmagasság, hangerő, hangszín, időtartam, ritmus és a zenei emlékezet területét öleli fel. A hangmagasság esetében a legkisebb zenei hangköznél kisebb frekvenciakülönbségeket is szerepeltet. Az időtartamot önmagukban álló hangok hosszúságánál kell összehasonlítani. A teszt érvényessége – vagyis az, hogy amit mér, az valóban a zenei tehetség-e – vitatott, ami nem is csoda, hiszen mint fentebb láttuk, a zenei hallást nem zenei kontextusban vizsgálja.

Bentley tesztjében (1968) a hangmagasság-megkülönböztetést és a dallami, ritmikai azonosságot-különbözőséget vizsgálja. Ehhez akkordelemzés jön, ahol az egyszerre megszólaló 2–4 hang pontos számát kell megállapítani. A zenei adottságok vizsgálatában alkalmazott további teszteknél (pl. Kwalwasser és Dykema, 1930; Wing, 1939, 1961; Drake, 1954, 1957) a feladattípusok hasonlóak, csak kombinációjuk, zenei anyaguk, terjedelmük, illetve a vizsgált korosztály tér el egymástól.

Gordon több évtizedes munkássága alatt tesztek egész sorát fejlesztette ki. Egyedülálló a már 3 éves kortól alkalmazható Audie-teszt (1989a), amely 10-10 itemes dallami és ritmikai altesztből áll: dallam, illetve ritmuspárokról kell eldönteni, hogy a második megegyezik vagy különbözik-e az előzőtől. A magasabb korosztályok vizsgálatára kidolgozott tesztek is ezt a logikát követik, csak terjedelemben és nehézségben különböznek. Az Advanced Measures of Music Audiation (AMMA, 1989b) a 9–18 éveseknek, illetve főiskolásoknak készült, és a Gordon terminológiája szerinti „stabilizálódott tehetség” (lásd 2.6.8.3.1. fejezet) mérésére szolgálnak. Utóbbit a zenei felsőoktatás felvételi vizsgájaként is használják. Gordon tesztjei elfogadottságuk és elterjedtségük alapján egyeduralkodók az angol nyelvterületen, elkészült elektronikusan felvehető változatuk is.