2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.2. A zenei tehetség azonosításának lehetőségei, eszközei, pszichológiai szempontjai

A zenei tesztek két csoportja különböztethető meg (Füller, 1974). Az adottságtesztek a tanulástól független képességeket, míg a teljesítménytesztek az oktatás során elsajátított ismereteket, képességeket vizsgálják. Az alábbiakban a standardizált tesztek közül említjük meg a leggyakrabban használtakat. Az egyes teszteket, azok feladattípusait bővebben lásd Dombiné (1992) munkájában.