2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.5. A zenei fejlődést magyarázó modellek

2.6.8.5.3. A fejlődési kumuláció elmélete

Bamberger (1991) empirikus alapokon nyugvó elméletében a gyermeki notáció vizsgálatát állította a középpontba. Megfigyelései alapján a zenei fejlődés „többszörös” és „kumulatív”. A fejlődés a saját hallási és mozgásos tapasztalatokon alapul. A zenéről való gondolkodás erre épül, azonban a tapasztalati tudás önmagában ehhez nem elegendő, hanem a zene grafikus reprezentációjának megértése is szükséges. A spontán zenei észlelés egészlegesen történik, a grafikus reprezentáció ellenben a zenei elemek – dallam, ritmus – elkülönítését igényli, így a zenei folyamatot más irányból közelíti meg. A notáció megértésének a zenei gondolkodás fejlődése érdekében tulajdonít nagy jelentőséget.