2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.6. A zenei tehetség fejlesztésének főbb gyakorlati aspektusai

Amióta iskola létezik, a tehetséges tanulókra mindig is figyeltek a pedagógusok. Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben sok olyan eszközt, módszert dolgoztak ki, amelyek a korábbiaknál hatékonyabbá tehetik e speciális területen is a tehetséggondozást. Az egyéni differenciálás, a gazdagítás és a gyorsítás az alapjai a hatékony tehetséggondozásnak minden tehetségterületen. (További részletek: Balogh, 2012. Letölthető: www.mateh.hu, Tehetség-szakirodalom rovat.) A következőkben vázlatosan áttekintjük azokat a fontosabb résztémaköröket, amelyek kiemelt szerepet játszanak a zenei tehetséggondozásban (vö. Turmezeyné és Balogh, 2009).