2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.3. A zenei tehetség kibontakozását befolyásoló tényezők

2.6.8.3.2. A környezet hatása

Közismert a történet, amely szerint Kodály arra a kérdésre, hogy mikor kell megkezdeni a zenei nevelést, így válaszolt: „Kilenc hónappal születés előtt.” (Kodály, 1964, 246.) Majd még hozzátette: „Az anya születése előtt kilenc hónappal.” (uo.). E folytatás nyilvánvalóvá teszi a szülők felelősségét, ám túl is lép azon: kifejezi a tágabb értelemben vett kulturális közeg hatását is. A következőkben a szűkebb környezet legfontosabb tényezőit mutatjuk be, a makrokörnyezet hatásáról bővebben lásd Turmezeyné és Balogh (2009) munkáját.