2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

Turmezeyné Heller Erika

A tanulmányban a zenei tehetséggondozás speciális kérdéskörei olvashatók. Elsőként a zenei tehetség fogalmának összetettségével ismerkedhetünk meg. Ezt követően a zenei tehetség keresésének, felderítésének gazdag módszeregyüttesét tekinthetjük át, majd a zenei tehetség kibontakozását befolyásoló főbb tényezőkről kapunk vázlatos áttekintést. Több modell is született az elmúlt évtizedekben a zenei fejlődést magyarázandó, ezek közül a legfontosabbakkal ismerkedhetünk meg itt. A fejlesztést végző szakembereknek különös értéket jelent a zenei tehetség kibontakoztatása, főbb gyakorlati aspektusainak elemzése. Végezetül a zenei nevelés transzferhatásáról kapunk összegzést, amely minden pedagógus számára hasznos szempontokat fogalmaz meg.

Kulcsszavak: zenei tehetség, zenei képességek, intézményes zenei nevelés