2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.2. Feladatlap Tóth Krisztina Térkép című novellájának feldolgozásához

Ráhangolódás a témára:

Munkaforma: 3-4 fővel csoportmunka (kontrollcsoporttal) – kupaktanács

Készítsetek asszociogramot! Milyen célból használunk térképet?

Írjatok verset Térkép címmel!

1. csoport: Tóth Krisztina Térkép című versének szavaiból!

2. csoport: az asszociogram segítségével gyűjtött szavak felhasználásával

Mutassátok be a versírás során kialakult döntéshelyzeteket, indokoljátok a meghozott döntéseket!

Mutassátok be a verseket a következő szempontok szerint: hangnem, beszédhelyzet, beszédmód, motívumháló!

Milyen döntéshelyzeteket ismertek fel a kontrollcsoport munkatapasztalataiban?

Olvassátok el Tóth Krisztina Térkép című versét! Hasonlítsátok össze a verset saját alkotásaitokkal a fent megadott szempontok szerint!