2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.2. Feladatlap Tóth Krisztina Térkép című novellájának feldolgozásához (...folytatás)

Tóth Krisztina Térkép címmel novellát is írt. A novellában egy sorstérképről van szó. Mi az a sorstérkép? Ki, milyen céllal készítheti el? Elképzeléseiteket páros szóforgó segítségével gyűjtsétek össze, osszátok meg egymással!

Olvassátok el a novella utolsó bekezdését! Mi a sorstérkép funkciója?

Osszátok meg egymással a történet alakulására vonatkozó előfeltevéseiteket! (Mely alaphelyzetből indulhat a történet? Milyen esemény okozhat bonyodalmat? Miért lehet / nem lehet megoldási lehetőség a bonyodalomra a sorstérkép?)

Jelentésteremtés – szoros szövegolvasás szakaszosan:

Munkaforma: 3-4 fős csoportok – asztalterítő-technika, három megy, egy marad, kupaktanács

Olvassátok el a novellát szakaszosan az elejétől a végéig!

1. bekezdés:

Ki beszéli el a történetet?

Kinek a perspektívájából bontakozik ki a történetmondás?

Mutassátok be az elbeszélő beszédhelyzetét!