2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.5. A populáris nyelvi regiszter az irodalmi alkotótehetség fejlesztésében – egy szappanopera története

A feladat elhelyezése az irodalomtanítás tematikájában

A szappanopera hagyományosan nem tartozik az irodalomórákon elsődlegesen tárgyalt műfajok közé, ugyanakkor a folytatásos, epizódokban megjelenő, a széles közönséget szórakoztató történetmondó műfajok között érdemes értelmezés tárgyává tenni. A romantika korában útjukra induló folyóiratközlések már megteremtik az irodalomban a magas és a populáris irodalom kódjainak, médiumainak együttélését. A műfajpoétikai és kortörténeti összefüggések a szappanopera esetében a modernség tömegízlésének, tömegkultúrájának kialakulásával kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazására is alkalmasak. A szerialitás és a reprodukálhatóság jelensége a képalkotó médiumok, mint például a fotográfia, a folyóiratokban reklámcéllal megjelenő hirdetésilluszt-rációk, a képes levelezőlapok esetében együtt tárgyalhatók, hiszen a tömegkultúra, az árufétis modern megnyilvánulásai. A szappanopera kultúrtörténeti összefüggései segíthetik a 20–21. századi szappanoperák kultuszának megközelítését. A szappanopera-történetek epizodikus felépítésének értelmezése pedig összekapcsolható az eposztól a 19. és 21. századi nagyregényekig ívelő műfajpoétikai hagyományok tanításával. E populáris műfaj bekapcsolása az irodalomtörténet, illetve a műfaji ismeretek és az allegorikus-szimbolikus olvasásmód tanításába gazdagíthatja és elmélyítheti az irodalomban való jártasságot. Ezenkívül együtt jelenhet meg az irodalomórákon a vizuális narráció képalkotásának és jelentésteremtésének tanítása a nyelvi regiszterek kulturális kódjainak tanításával. A szappanopera szereplőtípusainak számbavétele kapcsán tudatosíthatjuk a szereplő és a karakter kifejezések jelentéskülönbségeit. Ezáltal a divergens és mégis komplex látásmód hozzájárul az irodalmi tehetség fejlesztéséhez. Az alábbiakban egy elvégzett feladatnak a bemutatása, egy jelenkori szappanopera megalkotásának ismertetése következik.

A nemzetközi modellügynökség – történetsémák és kreatív gondolkodás

A történet szereplői beszélő neveket viselnek, melyek alapvető személyiségtulajdonságokra, nyelvi-kulturális sztereotípiákra utalnak. A névadás saját ötletből származik. A tanulóknak lehetőségük van a nevek megváltoztatására, de úgy, hogy azok a kézhez kapott történetsablonoknak megfelelő karaktereket eredményezzenek.

A szappanopera lehetséges szereplői – a nyelvi humor szerepe a tehetségfejlesztésben

Tengődi Kálmán: kisnyugdíjas, portás a modellügynökségen

Tengődiné Harap Aranka: egykori topmodell, jelenleg nyugdíjas és háziasszony

Bősz Ernő: főkönyvelő

Cifra Klára: menedzserasszisztens

Hecc Tihamér: postás, ő kézbesíti a modellügynökség leveleit