2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.3. Összegzés

A fejezetben bemutatott feladatok a tanulók tehetségfejlesztéséről beszéltek, megemlítve az egyes tehetségmodellek környezeti tényezőjét is. A tehetséggondozás említett és idézett kutatói megegyezésre jutnak abban, hogy a pedagógus és az iskola mint környezeti tényező szintén tehetséges, illetve tehetséget támogató kell, hogy legyen. A flow-élményre nemcsak a tanulónak, hanem a tanárnak is képesnek kell lennie, kreatívan gondolkodni, problémamegoldásra törekedni kölcsönösen szükséges. A fejlesztési feladatok megvalósulása az egyes tehetségfaktorok interakciójában mehet végbe.

Irodalom

Arató Ferenc, Balogh László, Bodnár Gabriella, Gyarmathy Éva, Péter-Szarka Szilvia, Vass Vilmos (2014). Ez is tehetséggondozás! Iskolakultúra, 4, 100–120.

Bagdy Emőke, Henry, Jacoby, Kövi Zsuzsanna, Dr. Mirnics Zsuzsanna (2014). A tehetség kibontakozása. Budapest: Helikon Kiadó.

Balogh László (2004). Iskolai tehetséggondozás. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

Czimer Györgyi, Balogh László (2010). Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Csíkszentmihályi Mihály (2016). Kreativitás. A flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Csíkszentmihályi Mihály, Rathunde Kevin, Whalen, Samuel (2010). Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

Dezsényi Péter (2017). Kreatív kommunikáció. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó.