2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.1. Bevezetés az irodalomba – a tehetségfejlesztés kezdeti lehetőségei

A fejezet a következőkben konkrét feladatok, illetve azok módszertani reflexióinak segítségével mutatja be az irodalmi tehetség fejlesztésének lehetőségeit tanórai keretek között. Az első feladatlapot a gimnázium 9. évfolyama kapta a bevezetés az irodalomba témakörben. A feladatlap Tóth Krisztina Térkép című írásához készült, mely a Hazaviszlek, jó? (Tóth, 2009) című kötetben található. A kötet tárcanovellákat tartalmaz, melyek témái ma is elgondolkodtatóak, hiszen például a nagyvárost jellemző szociokulturális jelenségeket villantják fel, mint például a hajléktalan vagy a gyermekét egyedül nevelő anya sorsát, a lakásbeázás kálváriáját, a megoldhatatlannak látszó gondokkal küszködő embert állítják a középpontba; megjelennek férfi és nő viszonyának örök kétségei is. A novellák hangneme hol ironikus-humoros, hol groteszk vagy elégikus, illetve nosztalgizáló. A szövegek nyelvi regisztereit a sokféleség jellemzi: a művelt köznyelv és a szleng sajátos egységet alkot. Az olykor triviálisnak, bagatellnek tűnő történetek létválságot sejtetnek. A szókimondás vagy a perspektívaváltások az illúziók, a sztereotípiák leleplezését célozzák meg. A választott novella narrációja egyszerűnek tűnik, mégis elgondolkodtató az elbeszélői hang és perspektíva világteremtő ereje. A nyelvi reflexiók ön- és világértelmező szerepének értelmezése aktív befogadói tevékenységet vár el. A témafelvetés, a szerelmesek, a sors útjának egyengetése, valamint a humoros-ironikus hangvétel a szórakoztató irodalom eszköztárát idézve vezeti be a diákokat a kortárs szépirodalom világába, felvetve a magas és a populáris irodalom viszonyának összefüggéseit fürkésző kérdéseket is. Az olvasási motiváció téma és nyelvhasználat komplexitásában, ellentmondásaiban vagy éppen adekvát természetében rejlik. A feladatlap jellemzően csoportmunkában megoldható feladatokat tartalmaz. A feladatok a divergens gondolkodást, a problémaérzékenységet, az analizáló-szintetizáló gondolkodást középpontba állítva kísérlik meg a kreativitás fejlesztését. A befogadást a ráhangolódás-jelentésteremtés-reflektálás fázisaira épülő értelmező tevékenység segíti, melynek része egy képregény megszerkesztése.

A képregény elérhető: 1. internetes forrás. A feladatlaphoz a szerzői jogok védelmének érdekében nem csatolom Tóth Krisztina Térkép című versét, illetve novelláját, de azok elérhetőségét a hivatkozások tartalmazzák.