2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.9. A vizuális tehetség

2.6.9.2. A vizuális tehetség felismerése, tehetségdiagnosztikai eszközök a vizuális nevelésben

Gyarmathy Éva (2002, 2013) az alábbiakban foglalja össze a vizuális nyelv használatában kiemelkedő képességeket mutató gyermekek jellegzetességeit:

Már kétévesen tudnak felismerhető alakokat rajzolni.

Sok részletet ábrázolnak gyerekkorban a rajzaikon.

Rajzaik realisztikusak.

Ügyesen tudnak másolni.

Rengeteg időt töltenek rajzolással.

Szeretik magukat rajzban kifejezni.

Kiváló a vizuális emlékezetük.

Vizuális feladatokban kiválóak.

Vizuális memóriájuk különlegesen jó.