2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.9. A vizuális tehetség

2.6.9.2. A vizuális tehetség felismerése, tehetségdiagnosztikai eszközök a vizuális nevelésben

2.6.9.2.1. Kreativitást mérő tesztek

A kreativitás a tehetségmodellekben jelentős elemként szerepel. Ezért kiemelt ennek az elemnek a vizsgálata is, amikor a tehetségek felismeréséről beszélünk. Az itt említett eszközök nem előzmény nélküliek, több esetben 51–70 éves gyökerekhez nyúlnak vissza. Most csak néhányat említünk a hazánkban is rendelkezésre álló eszközök közül, és egyet, mely a rajzi jellege kapcsán erősebben kapcsolódik a vizualitáshoz, részletesebben is bemutatunk.

A kreativitás mérésére szolgáló módszereket Tóth (2010) a következő öt csoportra osztotta:

önjellemzés,

mások által történő jellemzés,

divergens gondolkodás mérése,

életútelemzés,

személyiségsajátosságok megállapítása.

Az önjellemzést és a mások által történő jellemzést nem tekinthetjük megbízható eljárásoknak, a második esetben azonban kevéssé érvényesül a szubjektív észlelés, mivel külső szemlélő alkot véleményt.

Az életútelemzést alkalmazók abból az elképzelésből indulnak ki, hogy egy területen végzett kreatív munka nyilvános elismerése mérhető, és előre jelzi a további kreatív tevékenységet. A személyiségkorrelátumok megállapításának módszere a személyiségjellemzőkből következtet a kreatív tevékenységek megjelenésére. Kérdés e szemlélet esetében, hogy a vonások mennyire függvényei a kontextusnak, amelyben vizsgálták őket (Tóth, 2010). A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skálát, röviden TKBS-t, Tóth László (2010) szerkesztette. Ez a kérdőív a személyiségkorrelátumok megállapításán keresztül méri az idősebb diákokat, vagyis a középiskolás korosztályt. Egy kreativitásbecslő skála, mely a pedagógiai gyakorlatban könnyen alkalmazható, megbízható eszköz a tanulók értékelésére és fejlesztésére. A TKBS a kreatív problémamegoldó folyamathoz szükséges alapvető személyiségkomponenseket méri. A kérdőív 72 állítást tartalmaz, melyek kitöltése átlagosan 20 percet igényel. Az állításokkal az alábbi 12 dimenzió mérhető: komplexitáspreferencia, játékosság, kíváncsiság, türelmetlenség, gondolkodásbeli önállóság, önérvényesítés, eredetiség, nonkonformitás, energikusság, dominancia, kitartás-kockázatvállalás.

A mért három legfontosabb tulajdonságcsoport: az előkészítés (pl. kíváncsiság, ötletesség, önállóság), az inkubáció (pl. akaraterő, játékosság, ami átsegít a kiábrándultságon) és a problémák feldolgozása (az új dolgok képviselete, az egyedi felvállalása) (Fomina és Belov, 2018).