2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.9. A vizuális tehetség

Kárpáti Andrea–Gaul-Ács Ágnes

A 6–10 évesek szép, kifejező és egyéni rajzaiban sokan a leendő művész alkotásait látják. Ebben a fejezetben bemutatjuk, miben különbözik az ügyesség és a tehetség, hogyan fedezhető fel és milyen módszerekkel fejleszthető hatásosan a vizuális tehetség, és milyen versenyek és iskolai programok segítik. Először a gyermekek és fiatalok vizuális képességrendszerének fejlődéséről szóló kutatásokat, majd a tehetség felismerésében fontos személyiségjegyeket és képességelemeket tekintjük át. Ezután bemutatunk egy, a pedagógusok által is használható rajzos kreativitástesztet és néhány vizuális képességmérő feladatot. Ismertetjük a leggyakrabban használt, a tehetség felismerésére és a fejlődés nyomon követésére is alkalmas módszert, a portfólió-értékelést. A szak­értői zsűrizéses rajzversenyek értékelési rendszereinek áttekintésével érzékeltetjük, mely vizuális tehetségjegyeket tart a pedagógusközösség a legfontosabbnak a kiemelkedő teljesítmény megítélésében. A fejezet végén megemlítünk néhányat a hazai és külföldi vizuális tehetségfejlesztő műhelyek közül, és javaslatokat adunk a tehetséggondozó programok értékelésére is.

Kulcsszavak: vizuális művészeti portfólió, térszemlélet, zsűrizéses értékelés, színpercepció (színérzékelés), képességmérő teszt, vizuális kommunikáció, kreativitás

Köszönetnyilvánítás

A közlemény alapját képző kutatás az MTA–ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” projekthez kapcsolódik. A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatja.