2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.2. Matematika tehetséggondozás

2.6.2.6. Összegzés

A matematika tehetséggondozásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon, a korábbi lehetőségek közül több is (pl. emelt szintű osztályok, szakkörök) megszűnt, visszaszorult. Ezeket szükséges lenne visszaállítani, a még megmaradtakat és az újakat pedig segíteni a hatékonyabb működésben. Azért is lenne szükség erre, mert a matematika tehetségfejlesztésnek komoly feladatai vannak az ország szakember-ellátottságának biztosításában. A matematika tehetséggondozás hatékonyságánál nemcsak néhány száz vagy néhány ezer ember életminőségének javulása a tét, hanem ezen múlik, hogy hosszú távon versenyképes lesz-e az ország. Ezért óriási a feladata a pedagógusoknak a tehetségek felismerésében, a tanulóknak a matematika és a problémamegoldó gondolkodás számára való megnyerésében, a tehetségek fejlesztésében, a meglévő lehetőségek kihasználásában, továbbá új lehetőségek és módszerek fejlesztésében. Az oktatásirányításnak és a tehetséggondozás hivatalos szervezeteinek pedig a feltételek megteremtésében.

A fentiekben áttekintettük azokat az alapokat, amelyekre építeni lehet; azokat a feladatokat, amelyek a pedagógusok és a szervezeti keretek megteremtéséért felelősök előtt állnak; azokat a szakmai és módszertani lehetőségeket, amelyekkel célszerű élni; azokat a tapasztalatokat, amelyeket érdemes felhasználni. Mindezekhez minden érdekeltnek eredményes munkát kívánunk.

Irodalom

Ács Katalin, Kosztolányi József, Lajos Józsefné (szerk.) (2010). Cserepek – A magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekről. Budapest: Bolyai János Matematikai Társulat.

Csorba Ferenc (2013). „Aranyos” matematikai feladatok. Nagykanizsa: Zalamat Alapítvány.

Katz Sándor (2016). Játékos matematika. Nagykanizsa: Zalamat Alapítvány.

Róka Sándor (2017). Játékos Matematikaórák. Nagykanizsa: Zalamat Alapítvány.

Stockton, Julianna Connelly (2010). Education of Mathematically Talented Students in Hungary. Journal of Mathematics Education at Teachers College (New York: Columbia University), 1, 1–6.

Internetes források

1. http://www.imo-official.org/results.aspx