2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.2. Matematika tehetséggondozás

Katz Sándor

Közoktatásunk a mai rendszerében nem tud annyi matematikából jól felkészített tanulót kibocsátani, amennyire az MTMI irányú felsőoktatásunknak, egy versenyképes gazdaságnak szüksége lenne. Ezért a matematika tehetséggondozásnak nemcsak a legtehetségesebbek fejlesztésével, hanem a tanulók széles rétegének megnyerésével és a tehetségfejlesztés eszköztárának alkalmazásával, a felkészítésükkel is foglalkoznia kell. A matematika tehetséggondozásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon. Ezekre az alapokra lehet építkezni. Ami a korábbi lehetőségek közül megszűnt, visszaszorult (pl. emelt szintű és óraszámú osztályok, szakkörök), azokat szükséges lenne visszaállítani. Fontos, hogy a még megmaradt lehetőségeket és az újakat az oktatásirányítás és a tehetséggondozásért felelős szervezetek támogassák, a pedagógusok fejlesszék és rendszeresen, sokoldalúan használják.

Nagy figyelmet kell fordítani azokra a jelekre, amelyek alapján a matematikai tehetség felismerhető, és folyamatos motivációval, változatos módszerekkel fel kell kelteni és fenn kell tartani az érdeklődést. A tehetségfejlesztés tanórai és tanórán kívüli lehetőségeit egyaránt igénybe kell venni. Matematikából 10–12 éves kortól a leghatékonyabb tanórai lehetőséget az emelt szintű és óraszámú csoportok jelentik. A tanórán kívüli lehetőségek sokfélék, a szakkörökön, versenyeken, szaktáborokban való részvétel, a nyomtatott és internetes szakmai anyagok, az informatikai eszközök használata biztosíthatja, hogy megfelelő számú, jól felkészített tanuló kerüljön be a felsőoktatásba. A legtehetségesebbek kreativitásának fejlesztése pedig a tudományos élet és a versenyképes gazdaság igényeit szolgálhatja. Természetesen a matematika tehetségfejlesztés nem csak gazdasági igény. A matematika hatékony tanításának, tehetséggondozásának a személyiségfejlesztésben is komoly szerepe lehet. Nemcsak a rendszerességre, logikus gondolkodásra nevelés a cél, hanem az is, hogy minél többen találjanak örömöt a problémamegoldásban.

Kulcsszavak: MTMI-pályák, emelt szintű osztályok, emelt óraszámú osztályok, matematika tábor