2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.8. A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése

2.6.8.6. A zenei tehetség fejlesztésének főbb gyakorlati aspektusai

2.6.8.6.1. Differenciálás, gazdagítás a zenei tehetséggondozásban

A differenciálás és gazdagítás szorosan kötődik egymáshoz. A differenciálás szervezeti formái közül több elem hivatalosan is – a zenetagozatos speciális osztályok, illetve a zeneiskolák hálózata – része iskolarendszerünknek, amelyek egyben a gazdagítás lehetőségeit is megteremtik. A kórusmozgalom, a hangverseny-látogatások, nyári táborok, zenei versenyek mind a tehetségfejlesztés érdekeit is szolgálják. A hangszert tanulók esetében a tanárral való szorosabb személyes kapcsolat jó lehetőséget nyújt a mentoráláshoz. Bár e szerep egyes elemeit sok tanár ösztönösen felvállalja, azonban a mentorálásra való szakszerű felkészítésük további perspektívát nyithatna.

Kevésbé biztató azonban a helyzet az általános iskolák „normál” osztályaiban, ami feltehetően annak is betudható, hogy túlságosan is az említett jól működő tehetséggondozási formákra támaszkodnak. Az ének-zenét tanító pedagógus felelőssége, hogy a tanulók zenei érdeklődését felkeltse, amihez a tanórán, illetve az iskolán kívüli programok nagymértékben hozzájárulhatnak. Másik kiemelkedő fontosságú feladatuk a zenei tehetség felismerése. E területen a hazai gyakorlat veszélye, hogy hagyományosan túlértékeli az éneklési képesség jelentőségét, pedig a gyengébb éneklési képesség ellenére más zenei képességek magas színvonalúak lehetnek. További adóssága az iskolai zenei nevelésnek a differenciálás átfogó alkalmazása.